Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 為必須填寫
貸款種類 私人貸款 物業貸款 商業貸款
申請貸款額
英文姓名
中文姓名
身份證號碼
性別 先生 小姐
聯絡電話
物業地址
物業樓齡
物業面積 建築 實用
按揭貸款餘額
月薪
電郵地址
 
國民工商信貸有限公司
電郵/MSN : cs@iccredithk.com
總行 : 上環西營盤干諾道西148號成基商業中心28樓2804室